www.diverslingve.net

CD och kassetter
 


 
 
   Kantu Ni Kune

19 sånger på esperanto.
 
CDn är en omarbetad version av tidigare släppta kassetten "Kantu Kune Ni".

Den här kassetten var och även nu är populär, kanske därför att den hjälper mycket i esperanto-undervisning. Detta var en av huvudidéerna med musiken: "lär dig språket genom sång!".
Annars, det här musikprogrammet hjälper att lätt ordna allsång på esperanto på vilket esperanto-möte som helst (komuna kantado).

 

 
1   La tempo somera
2   Pipo
3   Que sera, sera
4   Valso de komencantoj
5   Lulkanto
6   Jen nia mondo
7   Ni renkontiĝos
8   Ĉe la tabl’, karaj geamikoj
9   La lingvo por teranoj
10  Ĉokolado
11  C-A-F-F-E
12  Verda trajno
13  Estas mi esperantisto
14  La krokodilo
15  Bierfarante
16  Ĉiu, ĉiu, ĉiu
17  Karesas koron
18  Mia amatin’
19  Ĝis revido

Lyssna på några sånger från det här albumet


Que sera, sera
 
 

 
text J. Livingston, musik R. Evans
 


Jag är esperantist!
 
 

 
text av J. Baghy, författare
av musik okänd
 


Krokodilen
 
 

 
en fransk melodi, text av Lydia Zamenhof