www.diverslingve.net

Lite av gruppens historia
 

Nata berättar:
 
Hur kommer en musikgrupp till?
Man kan tänka sig att en vanlig väg är att två-tre musikanter bestämmer sig för att spela ihop. Vi har haft en annan väg. När jag och Andreo slog oss ihop var det inte i första hand för musicerandets skull.
 
Men vi är båda musiker och esperantister och det blev naturligt för oss at sjunga för våra vänner under olika esperanto-arrangemang. Vi improviserade konserter och tog med allt fler sånger från olika länder.
 
Sedan ödet fört oss till Sverige fick vi allt tätare kontakter med lokala esperantister. Vi undervisade i esperanto på olika håll och använde alltid sången i undervisningen.
 
Så småningom kom idén att banda en del sånger för att underlätta och variera undervisningen. Vi spelade in några kassetter som blev populära bland esperantisterna.
 
Vi blev inbjudna till olika festivaler, sammankomster och kongresser. På så sätt föddes duon ”Diverslingve”. Namnet kom av sig själv eftersom vi sjunger sånger på olika språk från olika länder, inte bara esperanto.
 
Under senare år har vi spelat med den strålande saksofonisten och bassisten Kaj Stridell. Helt nyligen fick vår grupp sin fjärde medlem, vår äldsta dotter Olesia. Hon kompletterar programmet med sin violin och naturligtvis med sång.