www.diverslingve.net

Iomete da historio de la ensemblo
 

Nata rakontas:
 
Kiel kreiĝas muzikaj grupoj?
 
Kutima afero estas eble ke du-tri muzikistoj kutime decidas krei ion komunan. Ni elektis iom alian vojon. Ni kun Andreo decidis komence kunigi niajn vivojn ne pensante pri komunaj koncertoj, nek pri gastroloj, nek pri surbendigoj...
 
Sed ambaŭ ni estas muzikistoj kaj esperantistoj kaj estas nature ke dum la pluraj E-aranĝoj kaj renkontiĝoj ni kantis por niaj amikoj, improvizis koncertojn, alportis novajn kantojn el diversaj landoj.
 
Post kiam nia destino transloĝigis nin al Svedio, niaj kontaktoj kun lokaj esperantistoj plivigliĝis. Ni instruis Esperanton en diversaj lokoj kaj ĉiam uzis nian kantadon dum la instruado.
 
Post ioma tempo venis la ideo surbendigi almenaŭ parton de niaj E-kantoj por plifaciligi kaj varii instruadon de Esperanto. Ni surbendigis kelkajn kasedojn kiuj iĝis popularaj inter esperantistoj.
 
Post tio sekvis invitoj al diversaj festivaloj, renkontiĝoj, kongresoj. Tiamaniere naskiĝis nia ensemblo. La nomo "Diverslingve" venis per si mem, ĉar ni prezentas kantojn de diversaj landoj en diversaj lingvoj (ne nur esperante).
 
Dum du lastaj jaroj ni koncertas kun bonega kaj sperta muzikisto Kaj Stridell kiu brile ludas saksofonon kaj kontrabason. Tute antaŭnelonge en nia grupo aperis kvara membro – nia plej aĝa filino Olesia. Ŝi kontribuas al la programo per sia violono kaj kompreneble kantado.