www.diverslingve.net

CD och kassetter
 

Här finns alla CD och kassetter som Diverslingve har släppt, både självständigt och i samarbete med andra grupper/musiker.
Det var självklart mycket intressant samarbete bland annat med gruppen "Inspiro" (leddes av Vladimir Soroka) och songwriter/singer Marina Korotj (som var också medlem i "Inspiro").
 
 
  
Kantu Ni Kune

19 sånger på esperanto, CD audio format
 
CDn är i produktionen nu och kommer att vara tillgänglig snart.
 
CDn är en omarbetad version av tidigare släppta kassetten "Kantu Kune Ni".

Den här kassetten var och även nu är populär, kanske därför att den hjälper mycket i esperanto-undervisning. Detta var en av huvudidéerna med musiken: "lär dig språket genom sång!".
Annars, det här musikprogrammet hjälper att lätt ordna allsång på esperanto på vilket esperanto-möte som helst (komuna kantado).

 
Alla texter finns tryckta på omslagets inre sidor.
 
 Innehåll och detaljer... 

  
Feliĉo

12 sånger på esperanto, CD audio format.
 
Flera sånger har orkesterackompanjemang, det finns också några som har bara gitarrkomp.
 
Alla texter finns tryckta på omslagets inre sidor.
 
 Innehåll och detaljer... 

  
Inspiro

18 sånger på esperanto, CD audio format.
 
De här sångerna blev riktigt populära direkt efter deras födelse. Det hände när kassetten "Inspiro" släpptes 1988. Nu, när åren gått, går det nästan inte att hitta den här kassetten någonstans men sångerna har inte blivit bortglömda. Tvärtom, de blev välkända och ingick i flera esperanto-sångböcker i hela världen.
Så, med den här CDn hittar man den där kassetten igen. CDn innehåller gruppens originella inspelningar gjorda 1985-1987.
CDn är förberedd av "Inspiro" medlemen Andreo Bertse med användning av de originella magnetbanden.

 
Albumet finns också i audio tape format.
 
 Innehåll och detaljer... 

  
En gång i midsommartid

19 musikstycken, CD audio format
 
CDn innehåller 19 musikstycken från Sverige, Frankrike, USA, Ryssland, Finsland. Några är kända, några är inte kända men likväl njutbara.
När man lyssnar på CDn känner man säkert igen Evert Taube, Mozart, Joe Dassen, B. Andersson och andra kända kompositörer.
Dragspelaren Andreo Bertse framför det hela. Han reser vida omkring i världen, och fångar in musikidéer överallt, som han sedan spelar på sitt dragspel med vackert orkesterackompanjemang, som han själv spelat in i en studio.

 
 Innehåll och detaljer... 

  
Destin'

10 sånger på esperanto. En LP skiva.
 
Skivan är utgiven i Moskva 1990, vid då statliga musikproduktionsbolaget "Melodija". All musik är skriven av Vladimir Soroka.

Det var ett riktigt stort projekt med många deltagare från många olika länder.

 
Texter av alla sånger finns på omslagets baksida.
 
 Innehåll och detaljer... 

  
Destin'

10 sånger på esperanto, CD audio format.
 
Samma program som på LP skivan ovan men i CD format.
För detaljer, see beskrivningen av LP skivan (ovan).

 
 Innehåll och detaljer... 

  
Kantu Ni Kune

19 sånger på esperanto.
 
Samma program som på CDn men i ljudband formatet.

För detaljer, see beskrivningen av CDn (ovan).

 
 Innehåll och detaljer... 

  
Feliĉo

12 sånger på esperanto.
 
Samma program som på CDn men i ljudband formatet.
För detaljer, see beskrivningen av CDn (ovan).

 
Alla texter medföljer som en liten broschyr.
 
 Innehåll och detaljer...